Anders dan de werkgever dacht, had de werkneemster tijdens het sollicitatiegesprek geen onwaarheden verteld over haar kennis en ervaring. Dat de werkgever een andere indruk had van werkneemster, had hij kunnen voorkomen door beter door te vragen tijdens de sollicitatieprocedure. En óf de werkneemster de werkgever had uitgescholden, blijft een ‘welles-nietes’. Zou het al zo zijn, dan nog is het ontslag op staande voet niet geldig. De werkgever had namelijk 9 dagen (!) gewacht totdat hij de werkneemster ontsloeg, zodat aan de eis van onverwijld ontslag niet is voldaan.

TIP: Een ontslag op staande voet is risicovol. Alle omstandigheden moeten worden meegewogen én er moet heel snel worden gehandeld. Neem deze lastige beslissing niet alleen; raadpleeg altijd een arbeidsrechtspecialist of een ontslag op staande voet de juiste weg is of dat er een betere optie is, bijvoorbeeld de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens ernstig verwijtbaar handelen.

Vragen?

Heeft u nog vragen, Neemt u dan contact op met Henriëtte van Baalen, Partner, Advocaat & Mediator, Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.