Het ontbinden van een overeenkomst gedurende de uitvoering heeft echter een groot risico in zich. Na ontbinding zult u immers geen gelegenheid meer bieden om de overeenkomst na te komen. U heeft immers de wederpartij aangegeven dat de overeenkomst van tafel is.

Het kan zijn dat de rechter uiteindelijk oordeelt dat ten onrechte is ontbonden, bijvoorbeeld omdat de tekortkoming van de wederpartij te gering was. Als de rechter de ontbindingsverklaring van tafel veegt, dan staat daarmee ook vast dat de partij die probeerde te ontbinden ten onrechte niet meer is nagekomen. De partij die ten onrechte heeft ontbonden, verkeert dan in schuldeiserverzuim en is schadeplichtig.

U kunt dit risico voorkomen. De Hoge Raad heeft namelijk bepaald dat, als beide partijen berusten in de ontbinding, de overeenkomst is beëindigd op grond van een stilzwijgende beëindigingsovereenkomst. Dat is mogelijk, aangezien een rechtshandeling immers ook besloten kan liggen in een gedraging. Of is ontbonden, is dan niet meer relevant. U kunt dit vastleggen door strategisch in een e-mail aan uw contractspartij vast te leggen dat beide partijen menen dat geen uitvoering meer kan (of: hoeft te) worden gegeven aan de overeenkomst.

Vragen?

Heeft u vragen over het ontbinden van een overeenkomst, neemt u dan contact op met Menno de Wijs.