Advies AVS

Voorafgaand aan de persconferentie adviseert de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) juist scholen te sluiten, vanuit het oogpunt van gezondheid en veiligheid. De Tweede Kamer verwerpt de motie om de scholen per direct te sluiten echter, omdat deze – vooralsnog – slechts door een deel van de oppositie gesteund wordt.

Waar het kan moeten de scholen openblijven. Belangrijk hierbij is dat schoolleiders hun verantwoordelijkheid met gezond verstand blijven vervullen, aldus de AVS. Dit kan betekenen dat lokaal een school moet sluiten, als daar aanleiding toe is en in overleg met de GGD. De eerste verantwoordelijkheid blijft immers de gezondheid en veiligheid van personeel en leerlingen in de school.

Thuisblijven

Relevant daarbij is dat leerlingen en leraren met gezondheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, verhoging tot 38 graden) thuis moeten blijven. Als daardoor te weinig mensen overblijven op een school, zal Minister Slob ‘niet het onmogelijke vragen’ van scholen. ‘Ik snap heel erg goed dat daar grenzen aan kunnen zitten. Het kan ook betekenen dat er misschien klassen naar huis moeten of dat een school zelf de conclusie trekt dat die niet open kan blijven.’ Het ministerie ondersteunt scholen bij deze afwegingen.

Ouders die ook hun gezonde kinderen thuis willen houden krijgen daarvoor geen boete van de leerplicht. Zo heeft de Tweede Kamer tijdens het crisisberaad besloten.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog, neemt u dan contact op met Renée Huijsmans