Langdurige werkloosheid onder vijftigplussers

De vijftigplusser van nu is fitter en vitaler dan vroeger. Dit zorgt er samen met de verhoging van de pensioenleeftijd voor dat vijftigplussers langer doorwerken. De arbeidsparticipatie van 55-plussers is de laatste twee decennia gestegen van 28% in 1996 naar 52% in 2015. Probleem is echter dat vijftigplussers die werkloos worden lastiger opnieuw een baan vinden dan hun jongere concurrenten. Wat is hier de oorzaak van?

De oorzaken verschillen van persoon tot persoon. Er is wel een aantal oorzaken aan te wijzen die zorgen voor een zwakkere arbeidsmarktpositie onder vijftigplussers. Zoals de beperkte wendbaarheid op de arbeidsmarkt, omdat kennis en vaardigheden soms niet voldoende actueel zijn. Een andere belangrijke oorzaak is de minder positieve beeldvorming over vijftigplussers onder werkgevers. Ouderen worden gezien als minder productief, bovendien hebben ze hogere looneisen. Ook het hogere verzuimrisico en een grotere kans om arbeidsongeschikt te raken maakt hen minder aantrekkelijk voor een werkgever. Dit terwijl werknemers van vijftig jaar en ouder over het algemeen vitaal en productief zijn en in de praktijk niet vaker ziek dan jongere werknemers. Een laatste oorzaak is dat de zoekinspanningen van de vijftigplussers niet goed aansluiten op de vraag van de werkgevers.

Het actieplan van de overheid

Samen met de sociale partners heeft minister Asscher (SZW) het actieplan Perspectief voor vijftigplussers opgezet. Vijftigplussers moeten een eerlijke kans krijgen op de arbeidsmarkt. De kern van de aanpak is om vijftigplussers te ondersteunen bij het vinden van nieuw werk, werknemers wendbaarder te maken op de arbeidsmarkt en werkgevers minder terughoudend te laten zijn bij het aannemen van een vijftigplusser. Maatregelen zijn onder meer een campagne om de beeldvorming over vijftigplussers te verbeteren en verlaging van de no-riskpolis naar 56 jaar. Een andere maatregel is de introductie van het tweede loopbaan advies in combinatie met een centraal aanspreekpunt voor werkgevers om op die manier de wendbaarheid van werkende vijftigplussers op de arbeidsmarkt te vergroten.

Bestaande maatregelen worden bovendien ingezet om de werkzoekende vijftigplussers aantrekkelijker te maken. Voorbeelden zijn de proefplaatsing, mobiliteitsbonus, scholingsvouchers en de no riskpolis voor ouderen.

No-riskpolis ouderen naar 56 jaar

 

Op dit moment bestaat al een no-riskpolis voor oudere werknemers die ten minste 52 weken onafgebroken een WW-uitkering hebben ontvangen, na 8 juli 2009 bij de werkgever in dienst zijn gekomen én zijn geboren vóór 8 juli 1954. De leeftijdsgrens ligt daarmee op 62 jaar. De ministerraad heeft ingestemd met verlaging van de leeftijd naar 56 jaar voor het aanbieden van een no-riskpolis ouderen. Werkgevers die na 1 januari 2018 mensen in dienst nemen van 56 jaar of ouder die meer dan een jaar werkloos zijn met een WW-uitkering, ontvangen een compensatie van hun kosten als deze werknemers uitvallen vanwege ziekte.

Werkgevers zijn volgens de wet verplicht om tijdens ziekte gedurende 104 weken het loon door te betalen. De no-riskpolis ouderen zorgt ervoor dat de werkgever het loon van de 56-plusser niet hoeft door te betalen wanneer deze ziek wordt. UWV neemt de loonbetalingsverplichting over. Als de werknemer ziek wordt, ontvangt deze een Ziektewetuitkering. De uitkering begint na dertien weken ziekte en duurt maximaal 104 weken. De uitkering bedraagt het eerste jaar tussen de 70% en 100% van het dagloon en het tweede jaar 70% van het dagloon. De overheid stelt hier 2 miljoen euro voor beschikbaar voor 2017 en 2018.

De verlaging van de leeftijdsgrens van de no-riskpolis ouderen zou ook u als werkgever moeten stimuleren om meer vijftigplussers in dienst te nemen. Voor werkgevers is het goed om deze maatregelen in het oog te houden bij de keuze voor een nieuwe werknemer. De schat aan kennis en ervaring, loyaliteit en motivatie maken de oudere werkzoekende waardevol, zeker nu eventuele belemmeringen bij ziekte door de overheid worden weggenomen. Ik zou zeggen: probeer het!

Vragen?

Heeft u nog vragen, Neemt u dan contact op met Henriëtte van Baalen, Partner, Advocaat & Mediator, Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.