Stel, u heeft het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) ondertekend en tijdig ingediend. Bij beantwoording van de vele vragen vergeet u één vraag te beantwoorden, namelijk of de vennootschap haar belastingen en sociale premies heeft voldaan. De aanbestedende dienst sluit u uit vanwege deze fatale fout.

Die uitsluiting is onnodig formalistisch. Tenminste indien u kunt aantonen dat u ‘ja’ had willen invullen omdat de belastingen en premies aantoonbaar zijn voldaan. In deze kwestie beschikte de inschrijver namelijk over een verklaring van de belastingdienst waaruit blijkt dat kort voor het sluiten van de inschrijvingstermijn alle belastingen en premies waren voldaan. Objectief kan dus worden vastgesteld dat de inschrijver voldeed aan de eis en lag het voor de hand dat de inschrijver ‘ja’ zou hebben ingevuld.

De voorzieningenrechter oordeelt dat de aanbestedende dienst naar aanleiding van deze kennelijke vergissing navraag had moeten doen en de inschrijver in de gelegenheid had moeten stellen het UEA alsnog in te vullen. De aanbestedende dienst mocht de inschrijver niet zomaar uitsluiten. De inschrijver dient te worden toegelaten en de aanbestedende dienst moet herbeoordelen.

 

Vragen?

Heeft u vragen over de UEA, neemt u dan contact op met Menno de Wijs. Hij stond als advocaat in deze zaak de inschrijver met succes bij. Het vonnis is hier te lezen (klik).