Als hoofdregel geldt dat een strategische inschrijving in beginsel is toegestaan, tenzij dit op grond van de aanbestedingsstukken ontoelaatbaar is, of als de inschrijving hierdoor wordt aangemerkt als manipulatief of irreëel. De grens waarna een inschrijving als manipulatief wordt aangemerkt, verschilt per aanbesteding. Van manipulatie is sprake als een inschrijver de opdracht naar zich toe weet te trekken door een inschrijving te doen die weliswaar aan de eisen voldoet, maar een resultaat bewerkstelligt dat niet door de beoordelingssystematiek wordt beoogd (aldus het Hof Den Haag, ECLI:NL:GHDHA:2016:3172). Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als inschrijvingen door het manipulatieve aspect niet meer vergelijkbaar zijn en de mededinging daardoor wordt beperkt.

Ook kan een inschrijving manipulatief zijn wanneer bij inschrijving al vaststaat dat de inschrijver niet voor de aangeboden prijs kan uitvoeren of kosten op een andere manier bij de bij de aanbestedende dienst terecht zullen komen. Een abnormaal lage inschrijving is echter niet per definitie manipulatief. Wil een aanbestedende dienst dit voorkomen dan kan zij abnormaal lage prijzen verbieden of een minimumprijs is voorgeschreven.

Menno de Wijs

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met Menno de wijs.