De richtlijn

Na een definitief akkoord over de tekst van de richtlijn krijgen de EU-lidstaten in beginsel twee jaar de tijd om het Richtlijnvoorstel in hun nationale wetgeving te implementeren.

Voor het Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk (TAP) hebben Renate Vink-Dijkstra en ikzelf onderzocht welke rol voor de Nederlandse ondernemingsraad zou kunnen zijn weggelegd bij implementatie van de voorgestelde maatregelen inzake beloningstransparantie en de handhaving daarvan.

Het gehele artikel kunt u hier lezen.

Contact

Wilt u hierover meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Renate Vink-Dijkstra, Advocaat Arbeid, Medezeggenschap & Mediation