Allereerst is van belang om te weten dat hoger beroep – in beginsel – slechts mogelijk is wanneer het belang van de zaak een hogere waarde heeft dan € 1.750,-. En wat als er meerdere vorderingen zijn toegewezen en één vordering met een te lage waarde voor hoger beroep is afgewezen? De Hoge Raad heeft daarover geoordeeld dat mag worden gekeken naar de totale waarde van alle vorderingen (klik). Dat sommige vorderingen al een in tussenvonnis of deelvonnis zijn toegewezen, maakt dat niet anders.

Doorbreking rechtsmiddelenverbod

Wordt de appelgrens niet gehaald – of bepaald de wet om een andere reden dat geen hoger beroep niet mogelijk is – dan is er de zogenaamde doorbrekingsjurisprudentie. Deze jurisprudentie houdt in dat een wettelijk rechtsmiddelenverbod kan worden doorbroken indien de rechter:

(i) buiten het toepassingsgebied van de betreffende regeling is getreden,
(ii) een regeling ten onrechte buiten toepassing heeft gelaten, of
(iii) een zodanig fundamenteel rechtsbeginsel door de rechter is veronachtzaamd dat geen sprake was van een eerlijke en onpartijdige behandeling van de zaak.

De Hoge Raad heeft in januari 2017 geoordeeld dat de doorbrekingsjurisprudentie niet geldt indien cassatie openstaat (klik). Van belang is dus om altijd zorgvuldig te beoordelen of met de uitsluiting van hoger beroep, de wetgever ook cassatie heeft uitgesloten. Dat is niet altijd het geval, aldus de Hoge Raad.

Second opinion of hoger beroep instellen?

Hoger beroep kan zeker lonen. In ongeveer 40% van de zaken wijzigt de uitkomst en wordt het oorspronkelijke vonnis vernietigd, zo blijkt uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (klik).

Procederen in hoger beroep is een vak apart. Overweegt u hoger beroep in te stellen? Wenst u advies te ontvangen over de slagingskans van hoger beroep in uw zaak? Of wilt u een second opinion met een frisse blik? Neem dan contact op.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met Menno de wijs