Artikel 6ter van het Unieverdrag van Parijs (UvP) bevat hieromtrent een regeling.  Het artikel beschermt officiële tekens die worden gebruikt door overheden en internationale intergouvernementele organisaties. Indien wapens, vlaggen of andere emblemen van landen of de voornoemde organisaties worden gebruikt als (onderdeel van een) merk, kan daardoor onterecht de indruk worden gewekt dat de waren die onder dat merk worden aangeboden door de bevoegde macht van het betrokken land worden gecontroleerd of gegarandeerd. Om te voorkomen dat deze onjuiste indruk wordt gewekt, verplicht artikel 6ter UvP de aangesloten landen om de inschrijving van dergelijke merken te weigeren of nietig te verklaren. Daarnaast verplicht het artikel de aangesloten landen het gebruik van dergelijke merken, anders dan met toestemming van de bevoegde macht, bij wet te verbieden.

Een populair voorbeeld dat tot de verbeelding spreekt is de vlag van de Europese Unie. Beeldmerken die hierop lijken worden door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (“BBIE”) en de European Union Intellectual Property Office (“EUIPO”) consequent afgewezen.

Een ander bekend voorbeeld is het merk River Woods. Dat merk werd geweigerd omdat het esdoorn-blad, dat onderdeel uit maakt van het merk, te veel leek op het (esdoorn-)blad van de Canadese vlag.[1]

In Nederland heeft de rechtbank Limburg zich recentelijk ook uitgesproken over het gebruik van wapens in een merk.[2] In de zaak werd het Weerter wapen door de PvW (Partij voor Weert) gebruikt als logo. Dit logo is echter bij koninklijk besluit toegekend aan de gemeente Weert. Derhalve stelde de gemeente dat het gebruik door de PvW niet is toegestaan. De PvW heeft het logo aangepast en stelde vervolgens dat de logo’s niet meer op elkaar leken. Dit was tevergeefs, want de rechtbank heeft bepaald dat de logo’s (nog steeds) te veel gelijkenissen vertonen. Bovendien bestaat er gevaar voor verwarring omdat beide partijen activiteiten verrichten op politiek en bestuurlijk vlak, aldus de rechtbank.

Conclusie

Wapens, vlaggen en staatsemblemen worden ruim beschermd door het Unieverdrag van Parijs. Wees daarvan bewust bij het kiezen van een nieuw logo/beeldmerk.

[1] HvJ EU 16 juli 2009, ECLI:EU:C:2009:477.

[2] Rechtbank Limburg, 5 september 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:8307.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.