Diverse architecten hadden bij hun inschrijving de DNR 2011 van toepassing verklaard. Aangezien de aanbestedingsstukken de AABA DNR 2005 van toepassing verklaarde, werden de inschrijvingen als ongeldig ter zijde gelegd. De inschrijvers meende echter dat dit onterecht was en dat zij de gelegenheid moesten krijgen om hun fout te herstellen.

De Commissie oordeelde dat het voor de aanbesteder van belang is om te weten dat de inschrijvers akkoord zouden zijn met de voorwaarden van de aanbesteder. Door in de begroting andere algemene voorwaarden van toepassing te verklaren, ontbrak die zekerheid. Ook waren de inschrijvingen door de verwijzing naar verschillende voorwaarden niet vergelijkbaar.

Het alsnog schrappen van de – door de inschrijvers – van toepassing verklaarde DNR 2011 leent zich niet voor herstel. Het betreft namelijk geen eenvoudige precisering of het rechtzetten van een kennelijk materiele fout. Door de inschrijvers toe te staan om de door hun van toepassing verklaarde DNR 2011 te schrappen, zou in werkelijkheid een nieuwe inschrijving worden ingediend. Dat is niet toegestaan. De inschrijvingen zijn daarom terecht terzijde gelegd, aldus de Commissie van aanbestedingsexperts in advies 479.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met Menno de wijs