Goed toezicht is een belangrijke voorwaarde voor good governance. Niet alleen de RvC/RvT maar ook de OR heeft een toezichthoudende rol. Beide organen houden vanuit een andere invalshoek toezicht op het bestuur, dat is belast met de strategische leiding van de onderneming. Het bestuur van de onderneming, het toezichthoudend orgaan en de medezeggenschap worden in de literatuur wel aangeduid als ‘de gouden driehoek’.

Voor het magazine Loonzaken schreven Ernst van Win en Barbara van Dam dit artikel over Good Governance.