Ernst van Win opende de bijeenkomst met een korte presentatie over de belangrijkste aspecten van goed bestuur en de rol van de OR. Vervolgens konden de leden van de verschillende ondernemingsraden van zeer diverse organisaties, van multinationals tot zorginstellingen, onder het genot van een heerlijke high-tea met elkaar over dit onderwerp ervaringen en praktische tips uitwisselen.

Dat dit een actueel onderwerp is, bleek wel uit de veelal levendige discussies die tot stand kwamen. Onder leiding van Renate Vink-Dijkstra zijn vervolgens plenair de bevindingen van de rondetafelgesprekken besproken.

Wij hebben voor u de belangrijkste tips op een rijtje gezet:

  1. Uitgangspunt voor goed bestuur is dat iedereen dezelfde kernwaarden hanteert en deze op basis van gelijkwaardigheid, met respect voor elkaars rollen, nastreeft.
  2. Onbekend maakt onbemind: het overleg tussen OR en toezichthouder is niet altijd vanzelfsprekend: neem als OR het initiatief om kennis te maken met de leden van de RvC/RvT, dat wordt vaak gewaardeerd en vergemakkelijkt het vervolgcontact.
  3. Naast de wettelijk vastgelegde overlegmomenten tussen OR en bestuurder inclusief toezichthouder is het informele overleg tussen OR en bestuurder en/of OR en toezichthouder minstens zo belangrijk.
  4. Als de OR zijn wettelijke rechten goed kent en strategisch gebruikt, kan zijn invloed als interne toezichthouder groter zijn dan die van de leden van de Rvc/RvT, zij kunnen elkaar ook op een goede manier versterken.
  5. Wanneer er voldoende onderling vertrouwen is en het overleg tussen OR en bestuurder en RvC/RvT goed verloopt, kunnen complexe trajecten soepel verlopen.
  6. Afspraken tussen OR en RvC/RvT over de wijze waarop medezeggenschap in de organisatie wordt uitgeoefend, dragen bij aan goed bestuur en toezicht!

Wij kijken terug op een leuke en waardevolle bijeenkomst!

Wilt u ook deelnemen aan een van onze kennisbijeenkomsten? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief Arbeid, Medezeggenschap & Pensioen en blijf op de hoogte van alle events!  https://Lnkd.in/eyDqt_p

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog , neemt u dan contact op met Renate Vink-Dijkstra, Partner & Advocaat Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.