Uitzonderingen Aanbestedingswet

In een poging niet te hoeven aanbesteden doet de gemeente een beroep op een van de uitzonderingen in de Aanbestedingswet: wanneer een opdracht om technische redenen slechts door één ondernemer kan worden verricht, dan mag die opdracht 1-op-1 worden gegund. Zonder aanbesteding dus. De lat voor een beroep op die uitzondering ligt hoog: de aanbestedende dienst moet bewijzen dat technische redenen aanwezig zijn én ook dat die technische redenen het ‘volstrekt noodzakelijk’ maken de opdracht aan een bepaalde onderneming te gunnen.

Bovendien moet de voorgenomen gunning nog steeds worden gepubliceerd op TenderNed. Zo geschiedde ook in deze kwestie. Direct na de publicatie meldt zich vervolgens een andere leverancier. Deze leverancier geeft aan soortgelijke software te kunnen leveren (alleen niet als één leverancier) en stapt naar de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Oordeel

De gemeente voert aan dat zij graag voor beide softwarepakketten een integrale totaaloplossing van één leverancier ziet. Eén leverancier voor beide pakketten brengt minder risico’s met zich mee, aldus de gemeente. De commissie oordeelt dat de argumenten van de gemeente niet bewijzen dat sprake is van een technische noodzaak. Uit het verleden blijkt dat met een samenstelling van oplossingen in de behoefte van gemeente kan worden voorzien. Afgelopen jaren had de gemeente namelijk ook meerdere leveranciers.

Door een integrale totaaloplossing te eisen terwijl dit niet absoluut noodzakelijk, is sprake van een kunstmatige beperking. De opdracht kan immers ook op andere wijze worden uitgevoerd, aldus de Commissie van Aanbestedingsexperts in advies 689. De klacht is terecht en de opdracht moet worden alsnog worden aanbesteed.

Vragen?

Voor vragen over aanbestedingen, neemt u contact op met Menno de Wijs, advocaat IT, Privacy & Cybersecurity.