Anno 2018 geeft het monogram opnieuw niet de doorslag waar Rolls-Royce op had gehoopt. Op 13 juni j.l. stond Rolls Royce bij de Rechtbank Den Haag tegenover het merk REBEL&RICH. Ze zijn beiden houdsters van een Beneluxwoord-/beeldmerk waarbij er een dubbele R zichtbaar is. Voorts richten ze zich op dezelfde waren, te weten sieraden. Rolls-Royce stelde dat er daardoor een grote mate van overeenstemming is tussen de merken. Hierdoor zou er gevaar zijn voor verwarring.[1]

Juridisch kader

De houder van een ouder merk heeft het recht om het gebruik van een teken te verbieden wanneer het teken en het merk zodanig overeenstemmen, dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten directe of indirecte verwarring kan ontstaan. In de vaste jurisprudentie is bepaald dat ‘het gevaar voor verwarring bij het publiek globaal moet worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval’. Ook gaat het hierbij om de ‘totaalindruk’ die het bij de ‘gemiddelde consument’ achterlaat. Als laatste is er geoordeeld dat ‘het gevaar voor verwarring toeneemt naarmate het onderscheidend vermogen groter is’. Dit onderscheidend vermogen zal eerder aanwezig worden geacht wanneer het een bekend merk betreft.

De rechtbank oordeelde in onderhavige zaak dat niet de dubbele R maar de woordelementen REBEL&RICH als het meest dominante en onderscheidende onderdeel in de totaalindruk kan worden beschouwd. Deze woorden geven, aldus de rechtbank, ‘het REBEL&RICH -merk een andere visuele totaalindruk dan de enkele overlappende letters’. De uitgeschreven woorden nemen namelijk een groter deel van het merk in beslag. Daarnaast vallen de woordelementen meer op door de gekozen kleur. De overeenstemming tussen de merken wordt daarom gering geacht. Als laatste zal de gemiddelde consument aldus de rechter begrijpen ‘dat de RR-en in de ring, de beginletters vormen van de voluit geschreven bestanddelen van de naam ‘REBEL&RICH’’. De mate van overeenstemming tussen de merken wordt door de rechtbank aldus te gericht geacht en de vorderingen van Rolls Royce worden afgewezen. Dat het monogram al meer dan 100 jaar in gebruik is, doet daar niets aan af.[2]

[1] EUIPO Decision No. 2185/2000, Rolls-Royce Plc vs. Triple R Industry Co., Ltd., 29 september 2000.

[2] Rechtbank Den Haag 13 juni 2018, IEF 17777; IEFbe 2612; ECLI:NL:RBDHA:2018:6962 (Rolls-Royce c.s. tegen REBEL&RICH c.s.)

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.