bekijk de vorige Blog hier

Vanaf 1 januari a.s. krijgt de partner van de moeder van het pasgeboren kind extra tijd om met het gezin door te brengen in de kraamtijd. Volgens de wet krijgt de werknemer “na de bevalling van de echtgenote, de geregistreerde partner, de persoon met wie de werknemer ongehuwd samenwoont of degene van wie de werknemer het kind erkent” recht op geboorteverlof. Voor de leesbaarheid noem ik deze persoon in deze blog ‘de partner’. Hoewel, als je de tekst leest zou het geboorteverlof ook moeten gelden voor de werknemer die het kind heeft erkend maar niet (meer) de partner is van de moeder. De partner kan binnen vier weken na de bevalling geboorteverlof opnemen.

De wet WIEG wordt in twee stappen ingevoerd. Het ‘gewone’ geboorteverlof kan al heel snel worden opgenomen, vanaf 1 januari a.s. Voordat het aanvullende geboorteverlof kan ingaan, moeten bij UWV de nodige technische aanpassingen plaatsvinden. Pas vanaf 1 juli 2020 kan een beroep worden gedaan op het aanvullende verlof.

In een schemaatje ziet de regeling over verlof na de geboorte voor een partner er vanaf 1 januari 2019 als volgt uit:

Wanneer Soort verlof Hoogte loon Betaald door
Dag(en) van bevalling Camaliteitenverlof 100% Werkgever
Binnen 4 weken na bevalling Geboorteverlof, 1 werkweek 100% Werkgever
Vóór de 8e verjaardag Ouderschapsverlof Wet 0%, evt. cao-regeling Werknemer/werkgever

 

Geboorteverlof

Na de bevalling kan de partner verlof opnemen. Dit kan direct aansluiten op bevalling, maar kan ook later bijvoorbeeld als de kraamhulp weg is. De partner heeft vanaf de bevalling vier weken de tijd om het verlof op te nemen. Het aantal verlofuren is gelijk aan het aantal uren dat de partner per week werkt. De werknemer beslist wanneer hij/zij het geboorteverlof opneemt; de werkgever mag geen beperkingen opleggen.

De kosten van het geboorteverlof komen geheel ten laste van de werkgever. Eventueel ook van een nieuwe werkgever. Stel de partner wisselt net na de geboorte van baan en heeft nog geen geboorteverlof genoten. Dan kan de partner in de eerste werkweken bij de nieuwe werkgever het geboorteverlof opnemen; ook al is het kindje geboren terwijl hij/zij nog in een andere baan werkte.

Aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020

Na 1 juli 2020 wordt de mogelijkheid om geboorteverlof op te nemen verder uitgebreid. Naast het gewone geboorteverlof kan de partner nog eens 5x de wekelijkse arbeidsduur verlof opnemen. Tijdens dit extra verlof ontvangt de partner een uitkering van UWV. De hoogte van de uitkering is 70% van het (maximum dag-)loon.

Adoptieverlof en verlof voor pleegzorg

Vanaf 1 januari a.s. worden ook het adoptieverlof en het verlof voor pleegzorg verruimd tot maximaal zes  aaneengesloten weken. De verruiming geldt alleen voor kinderen die ná 1 januari 2019 in het gezin worden opgenomen.

Anders dan het geboorteverlof komen deze verlofvormen niet voor rekening van de werkgever, maar worden gefinancierd via UWV. De duur van de uitkering (100% van het salaris, maar ten hoogste het maximum dagloon) wordt eveneens verruimd tot zes weken.

TIP voor HR: denkt u aan aanpassing van het personeelshandboek?

Vragen?

Heeft u nog vragen, Neemt u dan contact op met Henriëtte van Baalen, Partner, Advocaat & mediator, Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.