De werknemer waar het hier over gaat, is 64,55% arbeidsongeschikt. Hij werkte eerst fulltime in schaal 13 en na herplaatsing 0,4 fte als medewerker kwaliteitszorg in schaal 7. Dit is niet in onderling overleg gegaan. De werkgever heeft de werknemer eerst ontslagen voor zijn gehele dienstverband en vervolgens voor 0,4 fte benoemd. De werknemer heeft uitdrukkelijk niet ingestemd met opzegging van zijn fulltime dienstverband. Daar komt bij dat hij als medewerker kwaliteitszorg minder verdient dan zijn verdiencapaciteit. Zijn arbeidsongeschiktheidspercentage van 64,55% is gebaseerd op schaal 13; niet op schaal 7 waarin de werkgever hem na herplaatsing heeft ingedeeld. Bovendien is er een kans dat de werknemer volledig herstelt. Onder deze omstandigheden, zo oordeelt de rechter, is er geen sprake van een functiewijziging maar van een gedeeltelijk ontslag. De werknemer heeft 0,6 fte ‘verloren’. Dit is 0,6 fte waarvoor de werknemer na herstel op zoek moet gaan voor werk. Voor het ‘verloren’ deel van 0,6 fte moet de werkgever aan de werknemer een transitievergoeding betalen.

Heeft nu iedere zieke werknemer van wie de functie wijzigt recht op een transitievergoeding? Nee. Het hangt af van de feiten. En van de reactie van de werknemer op het wijzigingsvoorstel van de werkgever. Door in te stemmen met de functiewijziging loopt de werknemer het risico om het recht op een transitievergoeding te verspelen, zo blijkt uit de rechtspraak. Verder geldt dat als de restant verdiencapaciteit van de werknemer volledig was benut, de rechter misschien anders had geoordeeld. Lees hierover de blog van mijn collega Renée Huijsmans “geen aanspraak transitievergoeding bij wijziging omvang aanstelling.”

Vragen?

Heeft u nog vragen, Neemt u dan contact op met Henriëtte van Baalen, Partner, Advocaat & Mediator, Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.