ACM hanteert vijf vuistregels

  1. Gebruik juiste, duidelijke, specifieke en volledige duurzaamheidsclaims

Zorg ervoor dat duurzaamheidsclaims feitelijk juist zijn en maak gebruik van een specifieke claim. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: ‘deze auto rijdt 100% elektrisch’, in plaats van: ‘deze auto is groen’.

  1. Onderbouw uw duurzaamheidsclaims met feiten en houd ze actueel

Wanneer gebruik wordt gemaakt van een bepaalde duurzaamheidsclaim, zorg er dan voor dat je dit kunt onderbouwen en bewijzen. Let op: de claim ‘dit product is duurzaam’ is een absolute claim. In dat geval moet je dus kunnen onderbouwen dat het product geen negatieve impact heeft op mens, dier en milieu.

  1. Maak eerlijke vergelijkingen met andere producten of concurrenten

Als een product wordt vergeleken met andere producten, zorg dan voor een eerlijke vergelijking. Anders gezegd: vergelijk appels met appels en peren met peren. Een aspect hiervan is dat duidelijk moet zijn waar de vergelijking betrekking op heeft: de productiefase, de levensduur etc.

  1. Beschrijf toekomstige duurzaamheidsambities concreet en meetbaar

In de eerdere blog ‘ESG: nieuwe wet- en regelgeving komt eraan’ is al besproken dat nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van ESG wordt voorbereid. Steeds meer bedrijven hebben doelstellingen op het gebied van ESG/duurzaamheid. Ook dit kan voor consumenten doorslaggevend zijn bij hun beslissingen. Zorg er in dat geval voor dat de ambities concreet en specifiek zijn.

  1. Zorg dat visuele claims en keurmerken behulpzaam zijn voor consumenten en niet verwarrend

Soms worden bij de verkoop van producten pictogrammen gebruikt. De Autoriteit Consument en Markt duidt dit aan als visuele claims. Denk hierbij bijvoorbeeld aan pictogrammen die recycling aanduiden. Dergelijke pictogrammen zouden in sommige gevallen verwarrend kunnen werken. Gebruik daarom alleen symbolen, kleuren of afbeeldingen die de duurzaamheidsclaim ondersteunen.

Vragen?

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Eveline Bakker.