Een werknemer van het Radboudumc is in dienst als universitair medisch specialist en hoogleraar Gynaecologische Oncologie. Hij geeft daarnaast sinds 2003, als pijlervoorzitter, leiding aan een team. In 2017 bereiken signalen van onrust over het teamklimaat en de samenwerking het afdelingshoofd. Het Radboudumc voert daarop een extern onderzoek uit, waarbij het leiderschap van de werknemer in negatieve zin naar voren komt. De werknemer zou niet goed in staat zijn feedback te geven en te ontvangen, stuurt onvoldoende op doelgerichte samenwerking en reflecteert onvoldoende op zijn eigen handelen. De werkgever biedt daarom persoonlijke coaching, teamcoaching en mediation aan. Wanneer een van de teamcoachingsessies escaleert, vraagt Radboudumc de werknemer een time-out te nemen. Vervolgens wordt hij op non-actief gesteld en wordt hem verboden contact met collega’s op te nemen. Gesprekken om tot een oplossing te komen lopen op niets uit. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst op grond van disfunctioneren.

Het hof is van mening dat aan de vereisten van de ontslaggrond vanwege disfunctioneren niet is voldaan. De werkgever heeft onvoldoende concreet gemaakt – aan de hand van praktijkvoorbeelden – wat er schort aan het functioneren van de werknemer. Ook is de werknemer onvoldoende mogelijkheid en begeleiding geboden zijn leiderschapsstijl te verbeteren. Daarbij is van belang dat het disfunctioneren alleen verband houdt met het pijlervoorzitterschap. Deze taak ziet slechts op 5% van de werkzaamheden van de werknemer. Bovendien had het op de weg van de werkgever gelegen een melding in het kader van de regeling (mogelijk) disfunctioneren Medisch Specialisten te doen. Deze regeling is voor de werknemer met waarborgen omkleed. Hoewel de werkgever de gevoelens van onveiligheid van het team serieus heeft genomen, had ook de werknemer mogen rekenen op zorgvuldige aanpak bij het inzichtelijk maken van zijn disfunctioneren.

Ook een onherstelbaar verstoorde arbeidsrelatie (andere ontslaggrond) is niet vast komen te staan, nu de werkgever het team de kans heeft ontnomen om het teamcoachingstraject voort te zetten door de non-actiefstelling van de werknemer. Het hof herstelt de arbeidsovereenkomst van de werknemer.

Vragen?

Heeft u twijfels over uw dossieropbouw? Of wilt u weten wat de kans van slagen is van een eenzijdige beëindiging van het dienstverband van uw werknemer? Neem dan contact op met Renée Huijsmans.