Wat is de WHOA precies?

Met de WHOA kan dwingend een crediteurenakkoord worden opgelegd aan de schuldeisers van een onderneming, ook als zij medewerking weigeren. De rechtbank kan een akkoord bekrachtigen, waarmee het voor alle schuldeisers bindend wordt. Doel van de WHOA is het voorkomen van faillissementen. Lees in het blog van mr. Eveline Bakker meer over het doel, de achtergrond en de voorwaarden van de WHOA.

De eerste beschikkingen

Op 15 januari 2021 zijn de eerste twee WHOA-beschikkingen gepubliceerd door de Rechtbank Den Haag (ECLI:NL:RBDHA:2021:198) en de Rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2021:84).

Rechtbank Den Haag (reorganisatieakkoord)

De schuldenaar, een winkelier, deponeert een startverklaring en zegt toe dat binnen twee maanden een akkoord aan de crediteuren zal worden aangeboden. De onderneming heeft verliezen geleden, maar in de afgelopen jaren zijn kostenbesparende maatregelen genomen. Daardoor kan een positief bedrijfsresultaat worden gerealiseerd. De schuldpositie bedraagt nu ongeveer EUR 200.000. Het akkoord is gericht op continuïteit van de onderneming. De schuldenaar wil graag verder en heeft een externe investeerder gevonden, maar die zal alleen geld investeren als er een akkoord kan worden bereikt. Met het akkoord ontvangt de preferente schuldeiser (de Belastingdienst) waarschijnlijk 45% van zijn vordering. De concurrente (gewone) schuldeisers zullen waarschijnlijk 22,5% van hun vorderingen ontvangen.

Schuldeisers zijn beter af dan in faillissement

De schuldenaar heeft gevraagd om een zogenoemde afkoelingsperiode van twee maanden te gelasten. In die periode kan zij een akkoord voorbereiden, zonder dat bijvoorbeeld faillissement wordt aangevraagd of schuldeisers zich op de activa kunnen verhalen. Ook verzoekt de schuldenaar dat de reeds gelegde beslagen worden opgeheven. De rechter gaat hiermee akkoord, omdat aannemelijk is dat de schuldeisers beter af zijn met een crediteurenakkoord dan in geval van faillissement van de schuldenaar. De faillissementskosten en het salaris van de curator zullen er namelijk toe leiden dat er weinig over blijft voor de schuldeisers. De schuldenaar heeft nu twee maanden de tijd om een akkoord voor te bereiden en moet de rechtbank na een maand informeren over de stand van zaken.

Rechtbank Amsterdam (liquidatieakkoord)

In deze zaak wil de schuldenaar, een onderneming die zich richt op verslavingszorg, zijn onderneming niet meer voorzetten, maar wil wel graag faillissement voorkomen. De onderneming heeft ongeveer EUR 200.000 aan schulden, maar moet nog een groot bedrag aan uitstaande declaraties van zorgverzekeraars ontvangen. Daarmee zouden de schuldeisers kunnen worden betaald en zou faillissement kunnen worden voorkomen.

In de wet staat dat een afkoelingsperiode eigenlijk is bedoeld voor schuldenaren die hun ondernemingsactiviteiten na het akkoord willen voortzetten. De rechter oordeelt dat dit ook mogelijk zou moeten zijn als de ondernemer na het akkoord zijn activiteiten beëindigt en geeft ook deze ondernemer de gelegenheid om in twee maanden een akkoord voor te bereiden. De faillissementsaanvraag van twee werknemers die nog recht hebben op achterstallige betalingen, wordt door de rechtbank geschorst. De rechtbank stelt een onafhankelijke observator aan, die als taak heeft toezicht te houden op de totstandkoming van een akkoord met oog voor de gezamenlijke schuldeisers. Ook hier overweegt de rechtbank dat de schuldeisers beter af zijn dan bij een faillissement.

Vragen?

Heeft u vragen over de WHOA, neemt u dan contact op met Tim de Vries.