De arbeidsovereenkomst is niet beëindigd alleen op grond van de politieke opvattingen van de docent. Zo blijkt tijdens de zitting bij het gerechtshof. Het hof constateert dat de relatief jonge leraar inmiddels afstand heeft genomen van zijn belangstelling voor rechtsextremistische groeperingen en dat die belangstelling moet worden gezien in het kader van de zoektocht van een jongere op weg naar volwassenheid. Aan de voorbeeldfunctie van een docent doet dit echter niets af. De uitlatingen van de docent op straat en op social media passen niet bij de missie en de onderwijsvisie van de school, waarbij de docent dient te zorgen voor een respectvolle omgang met anderen, verdraagzaamheid en tolerantie. De school concludeert terecht dat de publiekelijke uitlatingen van de leraar in het recente verleden niet overeenstemmen met dit uitgangspunt.

Het hof gaat vervolgens in op de onrust die is ontstaan onder ouders en leerlingen, toen zij op internet de politiek niet-correcte uitingen van de docent zagen. Het hof meent dat de school terecht vreesde dat als de docent op de school zou werken, dit niet zou bijdragen aan een veilig leerklimaat en dat het vertrouwen van ouders in de school zou worden aangetast. Een laatste en misschien wel het belangrijkste punt is het gebrek aan openheid tijdens de sollicitatie. De docent heeft niet van meet af aan alle relevantie informatie met de school gedeeld.

Dat de arbeidsovereenkomst ontbonden blijft heeft dus te maken met de opstelsom: het karakter van de uitingen op social media, de onvolledige informatieverstrekking van de docent en de onrust onder ouders en leerlingen.

Het hof sluit af met een waarschuwing aan het adres van de werknemer: kijk uit met wat je op social media plaatst. Al geldt deze waarschuwing naar ons idee voor een ieder. Voor werkgevers willen we er nog aan toevoegen: kijk gerust op internet naar publicaties van een sollicitant, en wees kritisch op de juistheid en relevantie ervan. Bespreek vervolgens met de sollicitant én vraag dóór over wat er op internet is aangetroffen, met vermelding van de bron.

Vragen?

Heeft u vragen over het onderwijsrecht, neemt u dan contact op met Henriëtte van Baalen, Partner, Advocaat & Mediator.