Pensioenopbouw

Voor het opbouwen van pensioen wordt premie betaald. Onder het oude pensioenstelsel kon dit bijvoorbeeld een vaste of variabele premie zijn of bijvoorbeeld een premie die stijgt naarmate de deelnemer ouder wordt (progressieve premie). Daarnaast was het ook mogelijk in het oude pensioenstelsel de doorsneesystematiek toe te passen. Daarbij wordt voor elke deelnemer dezelfde premie betaald (als percentage van de pensioengrondslag) en krijgt elke deelnemer hetzelfde pensioen voor iedere euro aan premie.

Pensioengrondslag: het deel van het salaris waarover pensioen wordt berekend. De pensioengrondslag is het pensioengevend salaris verminderd met de franchise.

Onder het nieuwe pensioenstelsel is het uitsluitend nog mogelijk een vlakke premie te betalen. Voor iedere deelnemer wordt een premie betaald die neerkomt op een vast percentage van de pensioengrondslag. Het hanteren van een vlakke premie zal leiden tot een degressieve pensioenopbouw. De premie is voor iedereen gelijk, maar de opbouw is dalend (degressief).

De afschaffing van de doorsneesystematiek en het toepassen van een vlakke premie leidt ertoe dat met name werknemers in de leeftijdscategorie 40-50 pensioenopbouw tekort komen; zij hebben de afgelopen jaren meebetaald aan de opbouw van het pensioen voor oudere collega’s. In de nieuwe situatie doen de jongere collega’s dat echter niet meer voor hen. Daarom is afgesproken dat deze deelnemers bij een overstap naar het nieuwe pensioenstelsel adequaat gecompenseerd moeten worden. Belangrijk daarbij is dat de transitie evenwichtig is.

Indien de organisatie in de pensioenregeling op dit moment een progressieve premie hanteert, krijgt de organisatie de mogelijkheid om voor huidige werknemers de progressieve premie te handhaven (eerbiedigende werking). Indien de organisatie besluit de eerbiedigende werking toe te passen, betekent dit dat de medewerkers nog niet worden geconfronteerd met een wijziging met grote impact. Aan de andere kant betekent dit ook dat de deelnemer twee verschillende regelingen krijgt ten aanzien van bestaande en nieuwe aanspraken.

De hoogte van de vlakke premie dient voor de nieuwe pensioenregeling te worden bepaald. Het percentage voor de maximale premie is vastgesteld op 30% van de pensioengrondslag. Dit is tijdelijk verhoogd tot 33%.


  1. Hoe betalen we het nieuwe pensioen?
  2. Welke aanspraken hebben we onder de nieuwe pensioenwetgeving?
  3. Wat gebeurt er met al opgebouwd pensioen?
  4. Het transitieplan
  5. Compensatie
  6. Arbeidsrechtelijke aspecten van de nieuwe pensioenwetgeving
  7. De rol van de medezeggenschap

Vragen?

Neem voor vragen over de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel contact op met Eveline Bakker.