Bekijk het artikel hier Zorgvisie. 

Wat is de positie van een bestuurder als die wordt geconfronteerd met disfunctionerende toezichthouders? Die vraag leeft in menige bestuurskamer. Hoewel de governancecodes in prachtige bewoordingen spreken over ‘aanspreekbaarheid’ en een ‘open cultuur’, staat de bestuurder niet sterk. Meestal staat in de statuten dat de raad van toezicht de bestuurder kan schorsen of ontslaan. Soms zelfs met de toevoeging ‘te allen tijde’. Komt een bestuurder in conflict met de raad van toezicht, dan loopt hij of zij dus het risico te worden geschorst of ontslagen. Onder de huidige wet kan een bestuurder proberen om het schorsings- of ontslagbesluit te laten vernietigen door de rechter. Maar buiten het geval dat het besluit in strijd met formele totstandkomingsvereisten was genomen, is de kans klein dat de rechter het besluit vernietigt.

Janbert Heemstra is notaris en als partner verbonden aan De Clercq Advocaten Notariaat. Hij heeft een bijzondere affiniteit met jonge ondernemers en startups, maar zet zijn expertise ook graag in als adviseur voor gevestigde bedrijven.

Sacha Krekel is advocaat/partner Ondernemingsrecht en heeft veel ervaring met het adviseren en bijstaan van partijen in aansprakelijkheidskwesties, procedures en andere geschillen. Als advocaat heeft hij zich met name gespecialiseerd op het gebied van corporate litigation, met een focus op bestuurders- en beroepsaansprakelijkheid, geschillen tussen aandeelhouders en geschillen tussen bedrijven onderling. Daarnaast kan hij u als bestuurder of ondernemer adviseren over het voorkomen van geschillen en aansprakelijkheid en over het dusdanig inrichten van de corporate governance dat ook het toezicht adequaat werkt.

Vragen?

 Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met Janbert Heemstra of Sacha Krekel