Het wetsvoorstel is enerzijds een reactie op de toegenomen maatschappelijke onvrede over de (soms grote) verschillen in beloning binnen bedrijven en anderzijds een reactie op de wens om bestuurdersbeloningen meer te baseren op duurzaamheid (de lange termijn) en minder op winstgevendheid en aandelenkoersen (op de korte termijn). Doel van het wetsvoorstel is vooralsnog het verbeteren van de bespreekbaarheid van de verschillen in salarissen in grote bedrijven.

Nu is het nog zo dat de ondernemer de ondernemingsraad informatie in het kader van arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken van de in de onderneming werkzame personen, waaronder ook de beloning van bestuurders, moet verstrekken.

Nieuw is dat de ondernemingsraden van grote ondernemingen straks schriftelijk over de beloningen van de bestuurders moeten worden geïnformeerd en dat zij één keer per jaar tijdens de overlegvergadering met de eigenaren of aandeelhouders over de beloning van de bestuurders en over de ontwikkeling van de beloningsverschillen ten opzichte van het voorgaande jaar per verschillende groep van de in de onderneming werkzame personen spreken.

Dit voorstel is met name ook van belang voor de afgelopen jaren steeds vaker gevoerde discussies over de governance van bedrijven. Als de beloning van de bestuurder te hoog is, zeker bij instellingen in de publieke sector, dan kan dat tot grote “publicitaire” schade lijden aan de onderneming. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan, als betaald wordt boven de in de desbetreffende branche geldende normen of de WNT. Des te belangrijker is het dan dat de ondernemingsraad juist ook op dat aspect kan wijzen. Het is goed dat met dit wetsvoorstel de beloning van bestuurders een essentieel onderdeel van de medezeggenschap zal  worden.

Een advies- of instemmingsrecht is hier niet aan de orde, omdat het bepalen van de hoogte van de beloning van bestuurders in beginsel is voorbehouden aan de eigenaren/aandeelhouders.

Het wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer. Het is evenwel de verwachting dat deze het wetsvoorstel zal aannemen. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog, neemt u dan contact op met Ernst van Win, Partner, Advocaat & mediator, Arbeid, Medezeggenschap & Mediation of Barbara van Dam, Paralegal, Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.