Auteurs van het artikel zijn Caroline van Niekerk (kandidaat-notaris) en Teun Pouw (advocaat IT, IE & Privacy). In het artikel worden de juridische gevolgen besproken als auteursrechten onderdeel (gaan) uitmaken van een huwelijksgoederengemeenschap en/of van de nalatenschap van de van de auteursrechthebbende. Tevens wordt uiteengezet wat boedelmenging van wel vererving van het auteursrecht betekent voor de met het auteursrecht verbinden persoonlijkheidsrechten en volgrechten. Wilt u het hele artikel lezen, ga dan naar www.estateplanner.nl.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.