AH-supermarkten

Franchisenemers die thans meer dan drie AH-supermarkten exploiteren, mogen deze supermarkten wel allemaal behouden. Zouden zij echter een nieuwe  supermarkt willen openen, dan is dat alleen toegestaan als er tegelijkertijd afstand wordt gedaan van een reeds bestaande supermarkt. Klaarblijkelijk is Albert Heijn er niet blij mee dat sommige franchisenemers meerdere AH-supermarkten exploiteren.

teveel exploitatie voorkomen

Het is uiteraard begrijpelijk dat een franchisegever wil voorkomen dat er franchisenemers zijn die ‘teveel’ vestigingen exploiteren. Dergelijke franchisenemers kunnen immers een machtsblok op zichzelf gaan vormen. Indien de franchisegever een geschil met deze franchisenemers zou krijgen, dan zou dit verregaande gevolgen kunnen hebben voor de continuïteit van de franchiseformule. Aan de andere kant lijkt het gekozen getal van maximaal drie supermarkten uiterst arbitrair. Gezien de aanzienlijke omvang van de ‘Albert Heijn’-formule (850 supermarkten waarvan 220 franchise) is een franchisenemer met vier supermarkten redelijkerwijs nog geen machtsblok te noemen. De term ‘teveel’ is dan ook voor discussie vatbaar. Door een dergelijke maatregel op te leggen worden de ondernemers ‘pur sang’ in de formule verder belet om hun onderneming verder uit te breiden. Gezien het spreekwoord ‘stilstand is achteruitgang’ zou dit aanleiding kunnen zijn voor dergelijke ondernemers om hun heil bij een andere supermarktformule te gaan zoeken. En dat is nu juist weer niet in het belang van Albert Heijn.

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp, neemt u dan contact op met  Menno de Wijs, advocaat bouwrecht en aanbestedingsrecht.