De eisen

De eisen die de wet stelt om te komen tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van disfunctioneren zijn helder:

 1. De werkgever moet de werknemer tijdig in kennis stellen van diens disfunctioneren;
 2. De werkgever moet de werknemer in voldoende mate in de gelegenheid stellen zijn functioneren te verbeteren;
 3. De ongeschiktheid van de werknemer voor het werk, mag niet het gevolg zijn van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing van de werknemer of voor de arbeidsomstandigheden van de werknemer.

Stappen

Bent u niet tevreden over het functioneren van uw werknemer, handel dan in lijn met voorgaande eisen en volg onderstaand stappenplan:

 1. Bespreek met uw werknemer, dat u niet tevreden bent over diens functioneren. Geef daarbij concreet aan waar het volgens u aan schort (disfunctioneren) en wat er anders moet (verwachting/verbetering);
 2. Stel een verbeterplan op met de werknemer. Neem hierin in ieder geval de volgende zaken op;
 • De duur van het verbetertraject;
 • De concrete punten die verbetering behoeven en de verwachte resultaten, zoals besproken onder punt 1;
 • De in te zetten middelen om verbetering in functioneren te realiseren (interne begeleiding, externe coaching, cursussen);
 • Evaluatiemomenten (frequentie, met welke persoon);
 • De consequenties in geval van onvoldoende verbetering in functioneren bij het einde van de looptijd van het verbetertraject (ontslag op grond van onbekwaamheid of ongeschiktheid voor de functie).
 1. Hou in geval van (toekomstig) ontslag rekening met uw wettelijke herplaatsingsverplichtingen. Heeft u mogelijk een andere passende functie beschikbaar voor de werknemer? Binnen een redelijke termijn? Of is er binnen een redelijke termijn een beschikbare functie, desnoods met scholing, passend te maken?
 2. Essentieel voor wat betreft dossiervorming; leg alles schriftelijk vast in verslagen en verzoek uw werknemer deze verslagen voor ‘gezien’ dan wel voor ‘akkoord’ te tekenen.

Vragen?

Heeft u vragen met betrekking tot dossiervorming of bent u op zoek naar handige formats voor een verbeterplan of evaluatieverslag, neemt u dan contact op met Renée Huijsmans.