De kwestie kwam aan de orde in een (redelijk) recent geschil tussen Ryanair en PR Aviation. De Nederlandse vennootschap PR Aviation haalde geautomatiseerd vluchtgegevens op van de website van Ryanair voor een vergelijkingssite waar deze info werd vergeleken met die van andere luchtvaartmaatschappijen. Ryanair meende dat PR Aviation daarmee de gebruiksvoorwaarden van de website schond. In die gebruiksvoorwaarden had Ryanair het volgende opgenomen:

“Door het gebruik van deze website stemt u ermee in wettelijk gebonden te zijn aan en te handelen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden”

Was PR Aviation louter en alleen door gebruik te maken van de website gebonden geraakt aan de gebruiksvoorwaarden? Het Hof oordeelde van niet (ECLI:NL:GHDHA:2018:61). Het Hof overwoog dat de gegevens op de website van Ryanair gratis en vrij toegankelijk waren en dat zij niet beschermd werden door databank- of auteursrecht. Onder die omstandigheden mag volgens het Hof uit het enkele gebruik van de website redelijkerwijs geen aanvaarding van algemene voorwaarden worden afgeleid. Het Hof maakte daarbij de volgende, aardige vergelijking:

“Ter vergelijking: wie op straat aan een muur, of in een étalage zichtbaar vanaf de openbare weg, een aanplakbiljet heeft opgehangen met een tekst waarvan de eerste regel luidt: “Wie verder leest, moet € 5,- betalen”, mag er niet zo maar op vertrouwen dat een voorbijganger die de tekst verder leest, zich heeft willen binden aan deze voorwaarde”

Ryanair ging in cassatie, maar de Hoge Raad meende dat de zaak niet geschikt was voor cassatie en kwam dus niet aan een inhoudelijke beoordeling toe (ECLI:NL:HR:2019:1445). Eerder ging de A-G wel inhoudelijk in op de zaak (ECLI:NL:PHR:2019:718). In zijn conclusie onderschrijft de A-G het oordeel van het Hof. De A-G bevestigt tegelijk het beeld dat de uitspraak van het Hof niet neerkomt op een algehele en categorale verwerping van browse-wrap als wijze van acceptatie van gebruiksvoorwaarden. Er zijn wellicht omstandigheden denkbaar waarin enkel websitegebruik wel tot acceptatie van algemene voorwaarden leidt, maar in dit concrete geval deden deze omstandigheden zich in ieder geval niet voor.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde in 2015 al dat click-wrap een geldige wijze van het aanvaarden van algemene voorwaarden is (ECLI:EU:C:2015:334). Bij click-wrap krijgt de bezoeker van een website de gegevens daarop pas te zien nadat hij uitdrukkelijk, via het drukken op een virtuele knop, de toepasselijkheid van de gebruiksvoorwaarden heeft aanvaard.

Kort en goed: ben je eigenaar van een website en wil je er zeker van zijn dat een websitebezoeker gebonden is aan jouw gebruiksvoorwaarden? Kies dan voor een click-wrap constructie en niet voor browse-wrap.

Vragen?

Voor vragen neemt u contact op met Jeroen van Helden, advocaat IT, Privacy & Cybersecurity