Speelt het aanbestedingsrecht geen enkele rol bij de jaarlijkse gunning van een éénjarige opdracht, die ook nog eens een beperkte waarde heeft van slechts € 12.850 per jaar?

Ook dan speelt het aanbestedingsrecht wel degelijk een rol en mag niet zomaar onderhands worden gegund, zo oordeelde de Commissie van Aanbestedingsexperts in een deze week gepubliceerd advies (nr. 435).

De zaak

Al 40 jaar gunt een gemeente een opdracht voor het begeleiden en ondersteunen van de organisatie van een kermis aan dezelfde partij. De waarde is ver onder de drempel van € 750.000 die voor deze ‘specifieke dienst’ (ex artikel 2.6a AW 2012) geldt en bedraagt slechts € 12.850 per jaar.

De gemeente meent dat zulks is toegestaan nu opdrachtwaarde zeer beperkt is.

Het oordeel

De Commissie oordeelt terecht anders. Deel 2 van de Aanbestedingswet mag vanwege de beperkte waarde weliswaar niet gelden, maar (een afdeling uit) deel 1 van de Aanbestedingswet geldt wel. In het bijzonder artikel 1.4 en 1.6 Aanbestedingswet. Als gevolg hiervan is de gemeente verplicht (a) om de keuze voor de enkelvoudige procedure te motiveren en (b) ook de keuze voor de opdrachtnemer te motiveren. Deze motivatie moet gebaseerd zijn op objectieve criteria.

De Gids Proportionaliteit geldt bij enkelvoudig onderhandse aanbestedingen niet, althans normaliter, maar want in casu had de gemeente in haar inkoopbeleid de Gids Proportionaliteit wel van toepassing verklaard. Niet alleen op grond van voornoemde wettelijke artikelen, maar ook op grond van de Gids Proportionaliteit had de gemeente haar keuze voor de procedure en de opdrachtnemer moeten motiveren op grond van objectieve criteria.

De bij de Commissie aangedragen argumenten – onder andere dat zij niet de 40 jarige relatie wenst te verbreken, dat zij deze partij goed kent en dat de contractwaarde beperkt is – zijn geen objectieve criteria. Daarmee heeft de gemeente in strijd gehandeld met de Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit, aldus de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Vragen?

Heeft u vragen over deze casus, neemt u dan contact op met Menno de wijs & Per van der Kooi, Advocaat Vastgoed.