Duidelijkheid

Onder het hoogste management, zo volgt uit een uitspraak van de rechtbank Den Haag, worden die personen verstaan, “van wie het bestuurlijke handelen binnen het bedrijf niet door anderen kan worden gecorrigeerd of herroepen”. In een geschil voor het gerechtshof Den Haag werd betoogd dat het handelen van een gevolmachtigde, die binnen zijn bevoegdheid handelt, niet kan worden herroepen. Aldus zou de model K-verklaring ook door een gevolmachtigde van de statutair directeur kunnen worden ondertekend. Het hof deelt die mening niet. Het hoogste management bestaat uit die persoon (of personen) die binnen de onderneming “de hoogste verantwoordelijkheid tegenover de buitenwereld draagt”. Dit is dan toch de statutair bestuurder, dat lijkt hiermee nu voor eens en voor altijd uitgemaakt te zijn.

 

Vragen?

Heeft u vragen op het terrein van aanbestedingsrecht, neemt u dan contact op met  Per van der Kooi, advocaat bouwrecht en aanbestedingsrecht en Menno de Wijs, juridisch medewerker