Hoofdregel

Het Hof Leeuwarden heeft zich vorige week over een dergelijke kwestie gebogen. Het Hof herhaalt de hoofdregel dat gebruik van een alternatief product onder omstandigheden is toegestaan. Het toelaten van een alternatief product mag echter niet leiden tot een substantiële wijziging van de opdracht. Vraag is dan of de aanbestedende dienst ook verplicht is om het aangeboden alternatief toe te staan? Het Hof heeft aangegeven dat een aanbestedende dienst gehouden kan zijn om het alternatieve product te aanvaarden, indien het product volstrekt gelijkwaardig is. Dit vereist dat de gelijkwaardigheid van het alternatief redelijkerwijs geen punt van discussie kan zijn.

Vragen?

Heeft u vragen over het aanbestedingsrecht, neemt u dan contact op met Per van der Kooi,  en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.