Niet genoeg ervaring?

De nieuwe onderneming die inschrijft kan strikt genomen niet aan de hiervoor genoemde referentie-eis voldoen. De onderneming bestaat immers nog geen drie jaar. Maar kan eventueel een beroep worden gedaan op de kennis en ervaring van de vervreemder?

Oordeel

Onlangs heeft de Rechtbank Breda geoordeeld dat de nieuwe inschrijver na acquisitie van een onderneming alleen een beroep kan doen op de kennis en de ervaring van de verworven onderneming, indien alle activiteiten, inclusief personeel en materieel zijn overgenomen. Ditzelfde dient, aldus de rechtbank, te gelden als alle vermogensbestanddelen door splitsing van een vennootschap op de verkrijger zijn overgegaan

Vragen?

Heeft u vragen over de overgang van bedrijfsactiviteiten en referentie-eisen, neemt u dan contact op met Per van der Kooi,  en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.