Inschrijvers die betrokken zijn met voorbereiding

Hoe zit het echter met de zittende inschrijver die als adviseur bij voorbereiding van de heraanbesteding betrokken is en vervolgens zelf inschrijft op de aanbesteding? In beginsel staat dit de eerlijke mededinging niet in de weg. Dit kan anders zijn indien de adviseur beschikking heeft gekregen over gegevens die niet ter beschikking staan van de overige inschrijvers en deze gegevens de adviseur een relevante voorsprong geven met betrekking tot zijn inschrijving waardoor een aanmerkelijk risico op concurrentievervalsing bestaat, aldus de voorzieningenrechter Leeuwarden. Dat de adviseur het bestek eerder kende dan de andere inschrijvers omdat hij het bestek heeft opgesteld, heeft niet per definitie tot gevolg dat hij een relevante voorsprong heeft gehad. Het is aan de verliezende inschrijver om deze relevante voorsprong aannemelijk te maken.

 

Vragen?

Heeft u vragen over het aanbestedingsrecht, neemt u dan contact op met Per van der Kooi,  en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.

 

.