Als werkgever moet je onderbouwen waarom er sprake is van een bedrijfseconomische reden waardoor er structureel arbeidsplaatsen vervallen. Zo oordeelde de kantonrechter in Haarlem onlangs dat een gedegen onderbouwing met harde bewijzen waaruit het bedrijfsresultaat blijkt, noodzakelijk is. Met enkel prognoses en aannames, kom je er niet.

In het bijzonder oordeelde de kantonrechter over automatisering. Is er sprake van automatisering binnen het bedrijf, bijvoorbeeld door nieuwe software, dan moet de werkgever inzichtelijk maken welke wijzigingen met dit systeem worden doorgevoerd en wat de specifieke gevolgen daarvan zijn voor de te vervallen arbeidsplaatsen. Zo niet, dan ontbreekt een redelijke grond voor ontslag en wordt de vergunning afgewezen.

Leuker kunnen wij het niet maken, wel makkelijker. Dus kijken wij graag met u mee.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met Henriëtte van Baalen, Partner, Advocaat & mediator, Arbeid, Medezeggenschap & Mediation