Samen maatschappelijk verantwoord ondernemen

De samenwerkende partijen organiseren binnen het platform workshops en masterclasses voor medewerkers en managers. Op die manier worden ervaringen en best practices gedeeld om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Hierbij kan worden gedacht aan onderwerpen zoals ‘hoe krijgen wij op goede wijze een arbeidsbeperkte die nu aan de kant staat, aan de slag in ons bedrijf’ en ‘hoe maken wij ons bedrijf duurzamer?” SPARK wordt gefaciliteerd door DZB, het re-integratiebedrijf van de gemeente Leiden.

Opzet van het MVO-platform

Aan de basis van het platform SPARK staan de ‘founders’. Dit zijn vooraanstaande werkgevers uit de regio die ook vanuit hun eigen doelstellingen het belang zien van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zij zorgen voor het startkapitaal van de stichting en hebben invloed op het beleid van de stichting. Zij hebben (deels) zitting in het bestuur en zijn communicatief onlosmakelijk verbonden aan het initiatief. Naast deze ‘founders’ sluiten bedrijven zich aan als Partner van het platform en participeren volledig in het programma van het platform. De grootte van het MVO-platform SPARK ligt tussen de 100 en de 120 partners.

Iedereen doet mee!

Henriëtte van Baalen, partner van De Clercq en voorzitter van SPARK: “Wat is er mooier dan bedrijven die hun opdracht breed zien en willen bijdragen aan onze samenleving? People, Planet en Profit horen in balans te zijn. Daarbij hoort de ambitie om iedereen mee te laten doen. Iedereen in onze Leidse regio die kan en wil werken moet mee kunnen doen.”

Marleen Damen, Leidse Wethouder Werk en Inkomen, Wijken en Financiën: “Als bedrijven en instellingen hun rol in de samenleving oppakken en de gemeente ondersteunt hen, levert dat winst op voor letterlijk iedereen!”