Bij deregulering is de eerste gedachte: ‘minder regels’. Voor de opdrachtgever valt dit helaas tegen. De Wet DBA maakt dat een opdrachtgever alerter moet zijn op het ontstaan van een fictief dienstverband, met alle gevolgen van dien. Als de fiscus oordeelt dat er een fictief dienstverband is, moet de opdrachtgever alsnog loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de bijdrage Zorgverzekeringswet afdragen. Een goede overeenkomst van opdracht die de risico’s zo veel als mogelijk afdekt, is dus noodzakelijk. Wat is een fictief dienstverband? Dit is een overeenkomst die de Belastingdienst beoordeelt als een arbeidsovereenkomst. De Belastingdienst kan ook tot dit oordeel komen als de opdrachtgever en de zzp’er het erover eens zijn dat zij per se geen arbeidsovereenkomst willen afsluiten.

 

Kun je een fictief dienstverband voorkomen? 100% zekerheid vooraf kunnen we niet geven. Ook de Belastingdienst maakt een voorbehoud als hij een modelovereenkomst goedkeurt. Maar als de volgende stappen worden gevolgd, wordt het risico voor de opdrachtgever wel aanzienlijk kleiner:

–    Leg vast dat noch de opdrachtgever noch de zzp’er een arbeidsovereenkomst willen.
–    Bespreek de opdracht en maak duidelijk wat het eindresultaat moet zijn, maar geef géén andere instructies en laat de zzp’er zelf zijn tijd indelen.
–    De zzp’er is vrij het werk door iemand anders te laten uitvoeren.
–    Overtuig u ervan dat de zzp’er een ondernemer is, dus bijvoorbeeld niet financieel afhankelijk is van uw organisatie en meer dan één opdrachtgever heeft.
–    Neem een vrijwaringsclausule op in de opdrachtovereenkomst, waarmee het risico voor de naheffing van loonbelasting en premies volksverzekeringen bij de zzp’er wordt gelegd.
–    En tot slot: zorg dat gewerkt wordt volgens de afspraken in de overeenkomst van opdracht. Alleen zo kan worden voorkomen dat er een arbeidsrechtelijke gezagsverhouding ontstaat.

Henriëtte van Baalen

Heeft u nog vragen, Neemt u dan contact op met Henriëtte van Baalen, Partner, Advocaat & Mediator, Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.