De procedure heeft nadelen: zo duurt de procedure langer en is er langer onzekerheid voor partijen. Er bestaat ook een voordeel voor de werkgever. Als de kantonrechter het ontbindingsverzoek afwijst, kan het hof deze overrulen – iets dat tot voor kort niet mogelijk was. Misslagen van de kantonrechter worden op die manier makkelijker en sneller gecorrigeerd. En dat is maar goed ook. In de laatste maanden is namelijk ongeveer 50% van de ontbindingsverzoeken afgewezen door de kantonrechter.

Een voorbeeld van een misslag door de kantonrechter gaat over de kwestie waarin de werknemer jarenlang echt alles bij de werkgever ter discussie stelt en de verantwoordelijkheid voor fouten steeds buiten zichzelf legt. Eigenlijk een irritant mannetje dus. Werkgever wil de discussie oplossen en heeft met werknemer al twee mediationtrajecten doorlopen. De kantonrechter meent dat de werkgever een derde (!) mediationtraject moet inzetten en professionele hulp voor de werknemer moet inschakelen. Het hof oordeelt anders: van een werkgever kan niet zonder meer worden verlangd dat hij regelmatig mediation inzet bij dezelfde werknemer, om steeds opnieuw ernstig verstoorde verhoudingen te voorkomen of om deze op te lossen. Verder gaat de nieuw ingevoerde, wettelijke herplaatsingsplicht van de werkgever niet zover dat hij herplaatsing buiten de onderneming moet faciliteren. En de professionele hulp had de werknemer zelf al ingeschakeld, ook al hielp deze blijkbaar onvoldoende.

Vragen?

Het hof ontbindt de arbeidsovereenkomst alsnog, per de 1e van de volgende maand. Het hof hoeft namelijk (anders dan de kantonrechter) geen rekening te houden met de opzegtermijn. Het kan dus de moeite waard zijn om een nadelige uitspraak van de kantonrechter kritisch tegen het licht te houden en hoger beroep in te stellen.

Vragen?

Heeft u vragen over arbeidsovereenkomsten, neemt u dan contact op met Henriëtte van Baalen, Partner, Advocaat & Mediator.