De werkneemster heeft voldoende gesteld voor het vermoeden van discriminatie: haar contract wordt niet verlengd terwijl ze zwanger is. Voordat zij zwanger was, is haar arbeidsovereenkomst wel een keer verlengd en heeft zij zelfs meer uren gekregen. Waarom zou een werkgever dit doen, als een werkneemster onvoldoende functioneert? De werkgever slaagt er niet in het vermoeden te weerleggen. Hij kan geen concrete voorbeelden geven van disfunctioneren en hij kan niet aangeven wanneer en door wie de kritiek op het functioneren met de werkneemster is besproken.

Stel dat de werkgever oprecht meent, dat de werkneemster haar werkzaamheden beter moet verrichten? Hoe kan hij voorkomen dat hij van discriminatie wordt beschuldigd in een geval als hierboven? Een beschuldiging voorkomen is niet mogelijk; zorgen dat er bewijsstukken van disfunctioneren zijn kan wel door steeds voor alle werknemers een functioneringsdossier bij te houden:

  • Leg de functie-eisen en verwachtingen vast in een functieomschrijving
  • Voer minstens 2x per jaar een functionerings- en/of een beoordelingsgesprek
  • Maak van deze gesprekken een verslag en bewaar dit in het personeelsdossier
  • Als een werknemer niet voldoende functioneert, ga het gesprek dan zo snel mogelijk aan en leg dit vast.

Vragen?

Heeft u vragen over ontslagvergoeding, neemt u dan contact op met Henriëtte van Baalen, Partner, Advocaat & Mediator.