De Wkkgz geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren. U kunt hierbij denken aan verpleeghuizen, ziekenhuizen, huisartsen en fysiotherapeuten, maar ook aan aanbieders van alternatieve geneeswijzen en cosmetische behandelingen.

Kort gezegd regelt de Wkkgz:
•    Een betere en snelle aanpak van klachten;
•    Het veilig kunnen melden van incidenten door zorgmedewerkers;
•    Het versterken van de positie van de cliënt;
•    Een uitbreiding van de meldplicht van zorgaanbieder

Graag zoom ik in op dit laatste aspect. Een uitbreiding van de meldplicht van de zorgaanbieder. Een zorgaanbieder was op grond van de Kwaliteitswet zorginstellingen al verplicht om calamiteiten en seksueel misbruik te melden. Sinds 1 januari 2016 is een zorgaanbieder daarnaast verplicht om i) geweld in de zorgrelatie en ii) de beëindiging (opzegging, ontbinding of niet-voorzetting) van het dienstverband met een zorgverlener die ernstig tekort is geschoten in zijn functioneren, te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Kennelijk was het vóór 1 januari 2016 nog niet duidelijk dat geweld in de zorgrelatie als een calamiteit gezien diende te worden. Een droevige constatering voor de zorg in het algemeen en de patiënt in het bijzonder. Ook het melden van een beëindiging van het dienstverband met een zorgverlener die ernstig tekort is geschoten in zijn functioneren, was tot 1 januari 2016 niet verplicht. Het moet een geruststelling zijn voor de gemiddelde patiënt, dat zorgverleners die ontslagen zijn wegens het aangeschoten verzorgen van hun patiënten of het uitdelen van een te hardhandige corrigerende tik nu toch ergens geregistreerd komen te staan. En nog belangrijker, niet zomaar weer bij de volgende zorgaanbieder aan de slag kunnen!

 

Eveneens nieuw – en passend in het bovenstaande straatje – is de vergewisplicht van zorgaanbieders. Sinds 1 januari 2016 moet een zorgaanbieder verplicht het functioneren van iedere nieuwe zorgverlener nagaan, voordat zij deze aanneemt. Een Verklaring Omtrent het Gedrag is hiertoe niet langer afdoende. De zorgaanbieder wordt geacht na te gaan of een sollicitant geschikt is om met patiënten om te gaan en zorg te verlenen door middel van:

•    Navraag bij eerdere werkgevers;
•    Raadpleging van het BIG-register;
•    Raadpleging van het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn;
•    Navraag bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg;
•    Het overleggen van een VOG.

De boodschap vanuit de wetgever is duidelijk. Zachte heelmeesters en stinkende wonden zijn niet langer welkom. Vergewissen en melden graag!

Renée Huismans, advocaat Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog , neemt u dan contact op met Renée Huismans, Partner & Advocaat Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.