Dit eerste contract is in samenwerking met de uitzendbranche ontwikkeld. Het is één van de maatregelen die de Rijksoverheid neemt in de strijd tegen discriminatie. Een andere maatregel is de oprichting (in mei 2015) van een speciaal team bij de inspectie SZW voor het bestrijden van arbeidsdiscriminatie. Dit team onderzoekt of een werkgever beleid voert tegen discriminatie. Doet de werkgever dat niet dan wordt de werkgever alsnog gedwongen een beleid op te stellen en riskeert de werkgever mogelijk een boete.

In het tweede kwartaal van dit jaar start een voorlichtingscampagne om arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan. Het doel is om de komende jaren veel organisaties te bewegen om zich hierbij aan te sluiten.

Datum actualiteit: 18 februari 2016
Bron: Rijksoverheid

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met Ernst van Wim, Partner, Advocaat & Mediator, Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.