In de uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over het ontbindingsverzoek van een basisschool lezen we enkele tips.

  • Voer regelmatig beoordelings- en/of functioneringsgesprekken
  • Vertel de werknemer tijdig dat deze niet voldoende presteert
  • Probeer het functioneren te verbeteren door scholing en/of coaching

Aan deze tips willen we toevoegen:

  • Wees duidelijk. Te veel aardige woorden maskeren de boodschap en kunnen een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter doen stranden
  • Spreek een einddatum en tussentijdse evaluatiemomenten af
  • Maak afspraken over wat er gebeurt, als na afloop van het verbetertraject het functioneren onvoldoende blijft

De arbeidsrechtspecialisten van De Clercq hebben veel ervaring met het begeleiden van verbetertrajecten, van het begin tot het eind. Wij helpen u graag met een praktische aanpak.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog, neemt u dan contact op met Henriëtte van Baalen, Partner, Advocaat & Mediator.