Weinig nieuws

Ten opzichte van de regeling uit 2005 bevat DNR 2011 maar weinig nieuws. Het merendeel van de wijzigingen is van redactionele aard. Hier en daar is aansluiting gezocht bij wettelijke bepalingen. Inhoudelijke wijzigingen hebben vooral betrekking op de (beperking van de) aansprakelijkheid van de adviseur. Partijen hebben voortaan de keuze om de aansprakelijkheid van de adviseur uit te breiden tot een bedrag van € 2,5 MIO. Voorheen was de aansprakelijkheid van de adviseur beperkt tot € 1 MIO.

 

Conclusie

Tegelijkertijd bevat DNR 2011 nog een groot aantal aansprakelijkheidsbeperkingen. Onze conclusie: veel oude wijn in nieuwe zakken. Maar vanaf nu zal er wel mee gewerkt worden.

Vragen?

Heeft u vragen over de DNR 2011, neemt u dan contact op met Per van der Kooi,  en Menno de Wijs, advocaten bouwrecht en aanbestedingsrecht.