Leveranciers doen er verstandig aan eens goed te bekijken welke afspraken nu precies met Xenos zijn gemaakt en hoe deze kunnen worden aangepast om problemen te voorkomen. Een van de mogelijkheden is het opnemen van een eigendomsvoorbehoud in de afspraken met Xenos. Totdat de koopsom is betaald, kan de leverancier dan de geleverde goederen van de ontvanger terugvorderen. Dit leidt er bovendien toe dat de leverancier bij een eventueel faillissement van Xenos een sterkere positie heeft: Xenos is geen eigenaar geworden van goederen die niet zijn betaald. In beginsel kan de leverancier ook van een failliete koper de goederen terugvorderen.

De advocaten van De Clercq Advocaten Notarissen behandelen regelmatig zaken op het gebied van ondernemings- en contractenrecht. Wilt u de afspraken met Xenos tegen het licht houden en bekijken wat uw mogelijkheden zijn? Wij kunnen u hierin adviseren.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel , neemt u dan contact op met Sacha Krekel, Partner & Advocaat Ondernemingsrecht.