Opmerkelijk is echter dat de ondernemingskamer nu geoordeeld heeft dat een dergelijk onvoorwaardelijk gevraagd advies aan de OR niet voor beroep vatbaar is, als sprake is van het politiek primaat. De ondernemingskamer heeft hiermee gekozen voor een praktische oplossing omdat anders een democratisch genomen besluit, waaraan een politieke afweging ten grondslag ligt, alsnog wordt getoetst door een rechter.

In dit geval zou de vrijheid van het college van B&W en de gemeenteraad om zelfstandig de voor- en nadelen van het desbetreffende besluit af te wegen worden aangetast. De OK komt hiermee terug op zijn eerdere opvatting uit 2012 (ECLI:NL:GHAMS:2012:BV7331 OR gemeente Middelburg).

Vragen? Neem contact op!

Renate Vink en Barbara van Dam.