Volgens de wet moet het mogelijk worden bepaalde kosten in mindering te brengen op de transitievergoeding. Maar er zijn zoveel voorwaarden voor de aftrek van scholingskosten, dat er maar een muizengaatje overblijft voor de kans van slagen. De lastigste hobbel die moet worden genomen is de voorwaarde, dat de scholing moet bijdragen aan de bredere inzetbaarheid van de werknemer op de arbeidsmarkt, terwijl de werkgever niet rechtstreeks mag profiteren van de scholing. De door de scholing verworven kennis en vaardigheden mogen niet relevant zijn voor de functie van de werknemer of voor de functie die de werknemer in de toekomst bij de werkgever gaat uitoefenen. De kosten voor een cursus Engels telefoneren voor een receptioniste van een internationaal bedrijf, mogen niet in mindering worden gebracht op de transitievergoeding omdat deze opleiding relevant is voor haar functie. Wat wel mag, volgens de toelichting op het Besluit, is het aftrekken van de kosten voor een cursus persoonlijke profilering voor een baliemedewerker, omdat deze opleiding niet direct relevant is voor de functie. Ook zijn aftrekbaar de kosten voor een managementopleiding voor een accountant, immers zolang die accountant geen manager wordt binnen het bedrijf van de werkgever is deze opleiding niet direct relevant voor de functie.

 

De overige voorwaarden op een rijtje:

  1. De werkgever moet de kosten van de scholing gespecificeerd en schriftelijk meedelen aan de werknemer voordat de scholingskosten worden gemaakt.
  2. De werknemer moet schriftelijk zijn instemming verlenen met de aftrekmogelijkheid voordat de scholingskosten worden gemaakt.
  3. De scholingskosten moeten door de werkgever worden betaald en niet (kunnen) worden afgewenteld op een derde, zoals bijvoorbeeld een O&O-fonds – en natuurlijk ook niet op de werknemer.
  4. (Gederfd) loon van de werknemer mag niet tot de scholingskosten worden gerekend.
  5. De scholingskosten moeten redelijk zijn en gemaakt zijn in de periode dat tussen werkgever en werknemer een arbeidsovereenkomst bestond.

Al met al is de verrekeningsmogelijkheid van scholingskosten met de transitievergoeding klein.

Tip: Als u als werkgever ervoor wilt zorgen dat de werknemer bij uit dienst treden (een deel van) de scholingskosten terugbetaalt, kunt u nog steeds het beste een studieovereenkomst sluiten of een studiekostenbeding opnemen in de arbeidsovereenkomst. Wij stellen deze graag voor u op!

 

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team Arbeidsrecht, Medezeggenschap & mediation.