In overleg met de ondernemingsraad had een werkgever besloten dat de salarissen niet zouden stijgen conform de cao-regels. De werknemers hadden hiertegen niet geprotesteerd en het dus stilzwijgend geaccepteerd. FNV echter verzocht de rechter om de werkgever te veroordelen tot het toekennen van salarisverhogingen. De rechter oordeelde dat de werkgever onvoldoende duidelijkheid had verschaft aan de werknemers. De werkgever had weliswaar bericht dat er geen periodieke salarisverhoging zou plaatsvinden vanwege bezuinigingen, maar had de noodzaak daarvoor niet voldoende toegelicht. De werkgever mocht onder die omstandigheden niet aannemen dat de werknemers welbewust met de salarisbevriezing hadden ingestemd nu de werknemers niet hadden geprotesteerd. Vervolgens veroordeelde de rechter de werkgever om de salarissen alsnog te verhogen volgens de cao-regels.

Goede communicatie met de ondernemingsraad en met de individuele werknemers is en blijft dus belangrijk. We helpen u hierbij graag.

 

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team Arbeidsrecht, Medezeggenschap & mediation.