Naar schatting kost dit € 150 miljoen extra voor werkgevers. Bovendien wordt het sociale vangnet grotendeels al betaald door werkgevers. Werkgeverskoepel VNO-NCW noemt de vergoeding voor arbeidsongeschikte werknemers een weeffout die zou moeten worden hersteld. Sociale Zaken verdedigt de nieuwe regeling door te stellen dat het wettelijk verboden is om bij ontslag onderscheid te maken tussen zieken en niet zieken. Eerder berichtte ik u al over het ontbreken van een overgangsregeling bij de transitievergoeding. Deze weeffout is inmiddels hersteld. Er zullen naar verwachting meerdere weeffouten worden ontdekt in het nieuwe ontslagrecht dat per 1 juli in gaat. We houden u via onze website op de hoogte.

Vragen?

Heeft u vragen over deze vergoeding, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.