Wel is er gestreefd naar meer transparantie in de huurovereenkomst en meer gelijkwaardigheid tussen partijen. Het is de bedoeling dat de belangen van de huurder tijdens de onderhandelingen besproken worden. De belangen kunnen dan als overweging worden opgenomen in de huurovereenkomst zodat de bedoeling van partijen duidelijk is voor een ieder. Het model 2015 laat duidelijker zien welke keuzes partijen kunnen maken. Een aantal artikelen is aangevuld en er is een aantal nieuwe artikelen bijgekomen bijvoorbeeld met betrekking tot het energieprestatiecertificaat/greenlease/duurzaamheid/asbest/milieu, een flexibele opzegtermijn en er is opgenomen dat er geen andere ‘incentives’ zijn overeengekomen dan in de huurovereenkomst vermeld. Ook de algemene bepalingen zijn uitgebreid en de volgorde van deze bepalingen is gewijzigd.

Gaat u met het nieuwe ROZ-model 7:230a BW aan de slag, laat u dan eerst goed voorlichten over de mogelijkheden. Uw vragen over het sluiten of opstellen van en onderhandelen over een huurovereenkomst beantwoord ik graag!

Eveline Buyink, advocaat huurrecht

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team Vastgoed.