In een recent vonnis van de rechtbank Gelderland (lees het vonnis hier) kwam een voortijdige beëindiging van een franchiseovereenkomst aan de orde. Een franchisenemer van een franchise formule in keukenmontage en interieurbouw had voortijdig zijn franchiseovereenkomst beëindigd met zijn franchisegever. Als gevolg daarvan stelde de franchisegever schade te hebben geleden, te weten gemiste franchise fee, omdat de samenwerking twee jaar te vroeg was komen te eindigen. In een eerder tussenvonnis was reeds voorshands vast komen te staan dat de franchisenemer de franchiseovereenkomst voortijdig had willen beëindigen, kennelijk op onjuiste gronden.

Aangezien gedurende de procedure een nieuwe franchisenemer de plek van de voormalige franchisenemer had ingenomen, werd de oorspronkelijke vordering van twee jaar gemiste franchise fee aanzienlijk beperkt. Wel bleek de nieuwe franchisenemer minder bekwaam dan de voormalige franchisenemer, zodat er toch een schadepost overbleef. Ook bleek dat de franchisenemer aanzienlijke boetes verschuldigd was vanwege het overtreden van diverse contractuele bepalingen. Deze voortijdige beëindiging heeft dan ook (waarschijnlijk) niet het gewenste resultaat opgeleverd voor de betreffende franchisenemer. Een gedegen vooronderzoek naar de juridische (on)mogelijkheden van een voortijdige beëindiging van een franchiseovereenkomst moet dan ook altijd plaatsvinden, teneinde (financiële) ongelukken te voorkomen.

Vragen?

Heeft u vragen over en franchiseovereenkomst,  neemt u dan contact op met Menno de Wijs.