Wanneer mag een werkgever een scholier stage laten lopen zonder tewerkstellingsvergunning? Sowieso mag dat als de scholier rechtmatig in Nederland verblijft. Als de scholier geen geldige verblijfstitel heeft, is de stage zonder tewerkstellingsvergunning toegestaan als voldaan is aan ál deze voorwaarden:

•    De scholier volgt een beroepsopleidende leerweg (BOL) in het MBO-onderwijs, óf de stage is verplicht als onderdeel van het praktijkonderwijs, het uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht van het voortgezet speciaal onderwijs of een maatwerktraject binnen het vmbo.
•    De scholier is jonger dan 18 jaar, of was jonger dan 18 toen hij aan zijn opleiding begon.
•    De stage is verplicht om de opleiding te kunnen voltooien.
•    De scholier ontvangt geen stagevergoeding.

HBO- en WO-studenten die niet uit een EER-land komen, hebben dus steeds een tewerkstellingsvergunning vergunning nodig voor een stage.

 

Vragen?

Heeft u vragen over deze regelgeving, neemt u dan contact op met ons team Arbeid, Medezeggenschap & Mediation.