Minister Asscher heeft bij brief van 7 maart jl. laten weten  dit te willen bereiken door de medezeggenschap op dit punt te versterken.

In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is al een informatierecht voor de OR opgenomen over de hoogte en inhoud van arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken per groep werknemers. Dit informatierecht geldt ook voor het totale inkomen van het bestuur van een onderneming.  Minister Asscher wil de rol van de OR vergroten door in de WOR een jaarlijkse overlegverplichting op te nemen over de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen binnen de onderneming, inclusief de beloningen van het bestuur. Daarnaast zal aan de SER-commissie Bevordering Medezeggenschap worden verzocht voorlichting te geven aan ondernemingsraden over de mogelijkheden die ondernemingsraden (al) hebben om invloed uit te kunnen oefenen op het beloningsbeleid van de onderneming.

Heeft u vragen over het beloningsbeleid en de beloningsverhoudingen, neemt u dan contact op met Renate Vink-Dijkstra.